Strona główna > Windykacja > Jak odzyskać dług?

Jak odzyskać dług?

Co zrobić z długiem, gdy już nie mamy siły ani ochoty upominać się o swoje pieniądze? Faktura wystawiona, a środków nie ma. Najczęściej wysyłamy wezwanie do zapłaty, kontaktujemy się z kontrahentem i czekamy.
No niestety, czekanie na niewiele się zdaje, należy podjąć jakieś działanie, ale jeżeli nie mamy siły i czasu zajmować się tym problemem? Wyjścia są dwa, możemy oddać naszą wierzytelność kancelarii prawnej lub dług sprzedać osobie profesjonalnie trudniącą się obrotem wierzytelnościami.

Rozwiązanie pierwsze wiąże się z dokładaniem do całego interesu. Jeśli dla przykładu ktoś jest nam winien 5000 zł to Kancelaria zażyczy sobie wynagrodzenie określone w kwocie minimalnej za czynności radców prawnych (Dz. U.2002.163.1349). Dla naszej przykładowej kwoty to koszt 1200,00 zł, kolejnym krokiem będzie opłata w sądzie, 250,00 zł, (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U.2005.167.1398) pełnomocnictwo dla naszego radcy 17,00 zł. Dzięki temu dostaniemy nakaz zapłaty, w którym sąd nakazuje naszemu dłużnikowi zwrócić Nam dług, czyli nasze 5000 zł wraz z odsetkami ustawowymi (obecnie wynoszącymi 13% w skali rocznej) dodatkowo nasz dłużnik musi zwrócić koszty sądowe poniesione przez nas a także koszty zastępstwa procesowego. Z pewnością taka sytuacja nas mocno satysfakcjonuje, ze po kilku miesiącach mamy urzędowy dokument, który po opatrzeniu go przez sąd klauzulą wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy, z którym możemy udać się do komornika i zlecić mu odzyskanie dla nasz całości zadłużenia. Choć jest to rozwiązanie kosztowne, to jeżeli dłużnik posiada majątek, jest ona najbardziej korzystne. Bo dostajemy całość swoich środków. Gorzej jeśli dłużnik nie posiada majątku lub go ukrywa. W tej sytuacji zlecając egzekucję komornikowi narażamy się na jeszcze dodatkowe koszty, a efekt może być mizerny. Po kilku miesiącach dostaniemy od komornika postanowienie o bezskutecznej egzekucji i dostaniemy z powrotem nasz nakaz zapłaty, który już tak bardzo nas nie będzie cieszył.
Co więc można zrobić aby nie narażać się na dodatkowe koszty a jednocześnie odzyskać pieniądze? Najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż wierzytelności. Jest to instytucja uregulowana w kodeksie cywilnym art. 509 i następne. Naszą wierzytelność możemy swobodnie sprzedać, bez żadnej zgody od strony dłużnika (o ile nie wyłączyliśmy takiej możliwości sami w umowie pomiędzy nami a dłużnikiem). Wraz ze sprzedażą takiej wierzytelności, przechodzą na kupującego wszelkie roszczenie z nią związaną, a więc zaległe odsetki i inne prawa. Nasz dłużnik staje się dłużnikiem firmy zawodowo zajmującej się odzyskiwaniem długów. My natomiast dostajemy od nowego wierzyciela środki, które częściowo rekompensują nam naszą pracę. Wysokość kwoty jaką uzyskamy od firmy windykacyjnej bywa różna, a uzależniona jest od wysokości długu, terminu zapłaty, stanu majątkowego dłużnika. I tak jeśli jest to wierzytelność wobec której komornik orzekł o bezskuteczności egzekucji kwota jaką uzyskamy ze sprzedaży będzie raczej symboliczna. Jeżeli dłużnik znajduje się jako niewypłacalny w biurach informacji gospodarczej sytuacja będzie podobna. Jeśli dłużnik jest wypłacalny kwota ze sprzedaży wierzytelności będzie wyższa, ale może nas nie satysfakcjonować, gdyż może to być około 30 – 50% całego długu. Dlaczego tak mało? Zakup długów jest dość ryzykowny i firmy rekompensują sobie ewentualne straty. Jest to z punktu widzenia obracającym wierzytelnościami dość oczywiste. My natomiast dostajemy od razu środki obrotowe, które możemy ponownie inwestować w naszą działalność.
Innym rozwiązaniem jest tak zwany powierniczy przelew wierzytelności. Polega to na tym, że sprzedajemy wierzytelność za cenę znacznie wyższą, czyli około 80 – 90 % natomiast zapłata następuje w chwili jej odzyskania. Co to oznacza? Tylko tyle, że uzyskujemy prawie całą zapłatę za naszą fakturę, ale musimy poczekać aż firma windykacyjna odzyska nasze pieniądze. Gdzie więc jest tu plus? Przecież czekamy podobnie jak w rozwiązaniu pierwszym? Tyle tylko, że windykacją zajmuje się firma, której jedynym profilem działalności jest odzyskiwanie długów, co z w zasadzie czyni ją skuteczniejszą, a ponadto nie musimy już nic dokładać do całego interesu, koszty procesowe, koszty zastępstwa i koszty egzekucyjne są po stronie windykatora. Jeśli nie uda mu się nic ściągnąć, to nie zarobi a my nie stracimy. Którą więc metodę wybrać? Jeśli mamy wystarczająco środków na dochodzenie sądowe, możemy wybrać metodę pierwszą, która wiąże się z pewnym ryzykiem, ale daje nam 100% spłatę zainwestowanego kapitału. Tu oczywiście wymagane jest też działanie osobiste. Pomimo ustanowienia pełnomocnika procesowego dalej My jesteśmy wierzycielem i musimy dbać o nasz interes. Jeśli potrzebujemy szybko uzyskać środki obrotowe, najlepszym wyborem będzie sprzedaż definitywna wierzytelności. Natomiast jeżeli nie chcemy ponosić dodatkowego ryzyka, a chcemy za naszą usługę lub towar dostać maksymalnie duży zwrot dobrym rozwiązaniem będzie powierniczy przelew wierzytelności.

Reklamy
 1. Brak komentarzy.
 1. Wrzesień 13, 2010 o 5:58 pm
 2. Wrzesień 13, 2010 o 6:21 pm
 3. Wrzesień 17, 2010 o 1:58 am
 4. Wrzesień 17, 2010 o 3:39 am
 5. Wrzesień 18, 2010 o 2:54 am
 6. Wrzesień 18, 2010 o 8:47 am
 7. Wrzesień 20, 2010 o 5:46 am
 8. Wrzesień 21, 2010 o 1:22 am
 9. Wrzesień 21, 2010 o 3:22 am
 10. Wrzesień 22, 2010 o 1:03 am
 11. Wrzesień 22, 2010 o 4:36 am
 12. Wrzesień 23, 2010 o 4:20 am
 13. Wrzesień 24, 2010 o 1:49 am
 14. Wrzesień 24, 2010 o 1:56 am
 15. Wrzesień 24, 2010 o 3:52 am
 16. Wrzesień 25, 2010 o 4:30 am
 17. Wrzesień 25, 2010 o 5:00 am
 18. Wrzesień 25, 2010 o 7:37 pm
 19. Wrzesień 26, 2010 o 4:28 pm
 20. Wrzesień 27, 2010 o 1:00 am
 21. Wrzesień 28, 2010 o 5:14 am
 22. Wrzesień 29, 2010 o 1:03 am
 23. Wrzesień 30, 2010 o 3:54 am
 24. Wrzesień 30, 2010 o 9:24 am
 25. Październik 1, 2010 o 1:37 am
 26. Październik 2, 2010 o 3:00 am
 27. Październik 4, 2010 o 1:18 am
 28. Październik 4, 2010 o 1:18 am
 29. Październik 5, 2010 o 1:33 am
 30. Październik 7, 2010 o 1:36 am
 31. Październik 7, 2010 o 3:40 am
 32. Październik 7, 2010 o 3:53 am
 33. Październik 8, 2010 o 4:18 am
 34. Październik 9, 2010 o 1:51 am
 35. Październik 10, 2010 o 8:56 pm
 36. Październik 10, 2010 o 9:08 pm
 37. Październik 13, 2010 o 2:33 am
 38. Październik 13, 2010 o 4:42 am
 39. Październik 13, 2010 o 5:14 am
 40. Październik 14, 2010 o 3:53 am
 41. Październik 14, 2010 o 3:59 am
 42. Październik 15, 2010 o 9:09 am
 43. Październik 18, 2010 o 5:28 am
 44. Październik 18, 2010 o 5:30 am
 45. Październik 20, 2010 o 6:42 pm
 46. Październik 20, 2010 o 6:47 pm
 47. Październik 21, 2010 o 3:36 pm
 48. Październik 21, 2010 o 4:44 pm
 49. Październik 24, 2010 o 10:29 am
 50. Październik 25, 2010 o 7:46 pm
 51. Październik 26, 2010 o 5:07 pm
 52. Październik 26, 2010 o 8:04 pm
 53. Październik 27, 2010 o 5:38 am
 54. Październik 29, 2010 o 6:15 pm
 55. Październik 31, 2010 o 7:22 pm
 56. Listopad 1, 2010 o 9:45 am
 57. Listopad 5, 2010 o 7:06 am
 58. Listopad 9, 2010 o 4:59 pm
 59. Listopad 13, 2010 o 8:17 am
 60. Listopad 16, 2010 o 5:19 am
 61. Listopad 17, 2010 o 4:52 am
 62. Listopad 17, 2010 o 4:52 am
 63. Listopad 19, 2010 o 8:47 am
 64. Listopad 23, 2010 o 5:11 am
 65. Listopad 26, 2010 o 4:28 am
 66. Listopad 27, 2010 o 4:41 am
 67. Listopad 28, 2010 o 6:11 am
 68. Listopad 29, 2010 o 3:32 am
 69. Listopad 29, 2010 o 3:33 am
 70. Listopad 30, 2010 o 5:41 am
 71. Grudzień 3, 2010 o 4:21 am
 72. Grudzień 3, 2010 o 4:22 am
 73. Grudzień 4, 2010 o 3:49 pm
 74. Grudzień 5, 2010 o 2:43 pm
 75. Grudzień 5, 2010 o 2:44 pm
 76. Grudzień 5, 2010 o 2:44 pm
 77. Grudzień 5, 2010 o 2:45 pm
 78. Grudzień 6, 2010 o 4:51 am
 79. Grudzień 7, 2010 o 6:14 am
 80. Grudzień 7, 2010 o 7:25 am
 81. Grudzień 8, 2010 o 6:26 am
 82. Grudzień 8, 2010 o 6:29 am
 83. Grudzień 8, 2010 o 7:32 am
 84. Grudzień 9, 2010 o 5:46 am
 85. Grudzień 9, 2010 o 5:48 am
 86. Grudzień 9, 2010 o 7:38 am
 87. Grudzień 10, 2010 o 4:34 am
 88. Grudzień 10, 2010 o 4:35 am
 89. Grudzień 12, 2010 o 4:38 am
 90. Grudzień 12, 2010 o 5:38 am
 91. Grudzień 14, 2010 o 3:07 am
 92. Grudzień 15, 2010 o 2:52 am
 93. Grudzień 18, 2010 o 5:20 am
 94. Grudzień 19, 2010 o 2:54 am
 95. Grudzień 23, 2010 o 2:52 am
 96. Grudzień 28, 2010 o 3:56 am
 97. Grudzień 28, 2010 o 3:58 am
 98. Grudzień 29, 2010 o 3:56 am
 99. Grudzień 30, 2010 o 2:42 am
 100. Grudzień 30, 2010 o 3:48 am
 101. Grudzień 31, 2010 o 6:39 am
 102. Styczeń 1, 2011 o 6:56 am
 103. Styczeń 2, 2011 o 7:26 am
 104. Styczeń 3, 2011 o 6:04 am
 105. Styczeń 7, 2011 o 2:02 am
 106. Styczeń 11, 2011 o 3:22 am
 107. Styczeń 11, 2011 o 3:37 am
 108. Styczeń 23, 2011 o 9:40 am
 109. Luty 1, 2011 o 2:22 am
 110. Luty 1, 2011 o 3:34 am
 111. Luty 8, 2011 o 3:02 am
 112. Luty 9, 2011 o 3:41 am
 113. Luty 12, 2011 o 3:42 am
 114. Luty 14, 2011 o 4:14 am
 115. Luty 14, 2011 o 4:14 am
 116. Luty 15, 2011 o 6:03 am
 117. Luty 21, 2011 o 7:59 am
 118. Luty 23, 2011 o 11:52 am
 119. Marzec 11, 2011 o 10:25 am
 120. Marzec 20, 2011 o 3:54 am
 121. Marzec 27, 2011 o 4:42 am
 122. Marzec 30, 2011 o 3:21 am
 123. Kwiecień 12, 2011 o 3:08 am
 124. Kwiecień 18, 2011 o 3:39 am
 125. Kwiecień 20, 2011 o 5:59 am
 126. Kwiecień 20, 2011 o 5:59 am
 127. Kwiecień 23, 2011 o 1:19 pm
 128. Kwiecień 23, 2011 o 1:29 pm
 129. Kwiecień 24, 2011 o 6:18 am
 130. Kwiecień 24, 2011 o 11:09 am
 131. Kwiecień 24, 2011 o 11:34 pm
 132. Kwiecień 25, 2011 o 3:26 am
 133. Kwiecień 29, 2011 o 3:07 am
 134. Kwiecień 30, 2011 o 3:34 am
 135. Kwiecień 30, 2011 o 2:21 pm
 136. Maj 1, 2011 o 2:49 am
 137. Maj 1, 2011 o 3:17 am
 138. Maj 1, 2011 o 3:32 am
 139. Maj 2, 2011 o 4:48 am
 140. Maj 2, 2011 o 9:46 am
 141. Maj 2, 2011 o 10:38 pm
 142. Maj 5, 2011 o 4:39 am
 143. Maj 5, 2011 o 6:41 am
 144. Maj 6, 2011 o 3:30 am
 145. Maj 9, 2011 o 3:16 am
 146. Maj 14, 2011 o 5:19 am
 147. Maj 14, 2011 o 5:24 am
 148. Maj 16, 2011 o 5:40 am
 149. Maj 17, 2011 o 5:15 am
 150. Maj 17, 2011 o 5:33 am
 151. Maj 23, 2011 o 2:00 pm
 152. Maj 24, 2011 o 2:50 am
 153. Maj 25, 2011 o 12:26 am
 154. Maj 28, 2011 o 3:29 am
 155. Czerwiec 3, 2011 o 4:28 am
 156. Czerwiec 6, 2011 o 3:22 am
 157. Czerwiec 7, 2011 o 3:28 am
 158. Czerwiec 13, 2011 o 3:22 pm
 159. Czerwiec 13, 2011 o 4:03 pm
 160. Czerwiec 23, 2011 o 4:20 am
 161. Czerwiec 26, 2011 o 8:52 am
 162. Lipiec 6, 2011 o 3:29 am
 163. Lipiec 6, 2011 o 5:19 am
 164. Lipiec 10, 2011 o 7:11 am

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: